-> Tiếng Việt ||  English

 

 

 

    

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN CƯ


 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Tên

: TRẦN PHÚ MỸ

Phone

: 0903909790

Email

: tranphumy@ancucompany.com
 

GIÁM ĐỐC

Tên

: NGÔ HỮU PHƯƠNG

Phone

: 0903720031

Email

: phuongnh@ancucompany.com
 

PHÓ GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ

Tên

: PHAN MINH CHẤN

Phone

: 0903841701

Email

: chanpm@ancucompany.com
 

PHÓ GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT

Tên

: NGÔ THANH QUYỀN

Phone

: 0903841309

Email

: quyennt@ancucompany.com
 

PHÓ GIÁM ĐỐC KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Tên

: NGUYỄN NHẬT TRUNG

Phone

: 0903704154

Email

: trungnn@ancucompany.com
 

 

     Muốn biết thêm thông tin về công ty TNHH Xây Dựng An Cư , liên hệ với chúng tôi thông qua:

 • Địa Chỉ : Tầng 3 - Số 30 Mạc Đỉnh Chi - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh - VN

 • Điện Thoại : 8 293 027  -  8 258 570  -  8 258 701

  • Thiết kế : Extention  15 / 16
  • Kỹ thuật thi công : Extention 11 / 12
  • Kế toán : Extention 20/21
  • Cung ứng : Extention 13 /23
  • Tuyển dụng : Extention  22
  •  

 • FAX : (84.8) 8 241 323

 • Email : ancu@ancucompany.com

 • Website : http://www.ancucompany.com

 

       Nhận chăm sóc khách hàng qua email và qua điện thoại , fax . Chúng tôi sẽ liên hệ trong vòng 24 giờ , đáp ứng nhanh nhất sau khi thoả thuận với khách hàng.

 

 


 

Lên đầu trang

 

 

Home | Sitemap | Employ | Projects | Contact Us